Monday, 21 March 2011

as of Mar 21, 1330

Translated by volunteers (Posted by CC)
Source: Jordan http://travel.jorudan.co.jp/exit/eq.html
Covers: Central Kanto area only, power outage planned


JR East
[Tohoku Shinkansen] Tokyo – Nasu Shiobara (around 2 trains per hour)
[Akita Shinkansen] Morioka – Akita (4 round trips a day)

[Nagano Shinkansen] Tokyo-Nagano (2 trains cancelled)

Normal service
Jyoetsu Shinkansen, Sobu (rapid), Sobu (local), Yamanote, Keihin Tohoku, Negishi, Saikyo, Utsunomiya, Takasaki, Joban (local), Musashi, Nanbu (Shitte – Hama Kawasaki), Yokohama, Keiyo, Tsurumi, Togane Lines

*Musashi line will undergo power outage so will not connect with Keiyo line

Below lines according to following % in service:
[Tokaido] Tokyo-Hiratsuka
(90%), Hiratsuka-Atami (60%)

[ Toyosuka] Tokyo-Zushi (100%), Zushi-Kurihama (50%)

[Chuo Line] Takao Obuchizawa (100%) (1700-2200, Hinoharu-Obuchizama no service)
[Chuo rapid] Tokyo-Takao
(90%)

[Kawagoe] Omiya-Kawagoe (100%), Kawagoe-Komagawa (70%) (Kawagoe-Komagawa not in service between 1420-2000)

[Jouban Line (rapid)] Ueno Torite (50%)
[Jouban Line] Torite –Tsuchiura (40%)
[Nanbu Line] Kawasaki - Tachikawa (100%)(Rapid not in service)

[Sagami] Chigasaki-Samukawa (50%) (14:50-19:30 no service)
[Ito Lline] Atami – Ito (90%)
[Ome Line] Tachikawa – Haijima (90%); Haijima-Kawabe (80%) (16:40-21:00 no service); Kawabe-Ome (90%) (1400-2100 no service); Ome-Okutama (%) (14:00-23:00 no service)
[Itsukaichi Line] Haijima-Musashi Itsukaichi (100%) (17:00-22:00 no service)

[Hachiko Line] Hachioji - Komagawa (90%) (14:00-last no service)

[Nikko] Utsunomiya-Nikko (100%) (1700-2200 no service)
[Joetsu Line] Takasaki – Minakami (30%)

[Ryoumo line] Shinmaebashi-Isesaki (20%)
[Shinetsu Line] Takasaki – Annaka (30%)

[Uchibo] Chiba-Awakamogawa (100%) (15:00-20:00 50%)

[Sotobo] Chiba-Awakamogawa (some trains not in service)

[Sobu hon] Chiba-Zushi (100%) (some trains not in service)

[Narita] Narita-Zushi (100%) (some trains not in service); Narita-Abiko (50%)

Considerably limited number of trains
[Kashima] Sahara-Nobukata

[Kururi Line] Kisarazu – Kamiusa Kameyama (11:00-17:00 no service)

[Narita line] Narita-Abiko (Kishita-Abiko running to coincide with Narita-Kishita)

Following areas are suspended:
Joban (Tsuchiura – Mito), Touhoku Hon (Kuroiso – Koriyama), Sagami (Hashimoto-Samukawa), Hachiko (komagawa-Takasaki), Ryomou (Isesaki-Koyama), Shinetsu (Annaka-Yokokawa), Kashima (Nobukata-Kashima Jinja) 

Following lines are suspended:

Yamagata Shinkansen, Shonan Shinjuku, Sagami, Karasuyama, Agatsuma, Mito, Suigun lines, Narita Express

Tokyo Metro
80 – 100% of trains running
*Fukutoshin Line, only running between
Ikebukuro-Shibuya

Tokyo Bureau of Transportation
[Asakusa Line/Mita Line/Shinjuku Line] 80%
[Oedo Line] 90%
[Arakawa Line]
80%
[Nippori, Toneri Liner]
Every 10 mins

Tokyu
70 – 80% trains running *Local trains only on Toyoko Line, Denentoshi Line
[Toyoko Line] No direct train to Hibiya Line

[Oimachi Line] Only available between Oimachi - Futakotamagawa

Odakyu
All trains are running on special schedule with 70% availability.

Keio
[Keio Line]
10:00 – last, some semi-rapid trains will be suspended.
Takahatahudo - Keio Hachioji:
every 20 mins, only local trains
[Inokashira Line]
08:00 - 18:00 local only,
every 5-7 mins
20:00 – last, local only, every 10 mins
[Takao Line] Kitano-Takao Sanguchi local trains only, every 20min
[Sagamihara Line] 10:00 – last: Chofu – Hashimoto, local only, every 10 min
[Dobutsuen Line] 10:00-18:00
No service

[Sotobo] Chiba-Awakamogawa (100%) (some trains not in service)

[Keibajyo Line] 1000-last not in service


Seibu
Running all day

*Ikebukuro line, Shinjuku line rapid also in service

*Seibu Yurakucho all day not in service

Tobu
Running at 70-80% on all lines *Several trains will be cancelled.

[Ogose] 50% running

Keisei / Hokuso
Services are partly modified to weekend schedule
*Skyliner in service all day
*City liner
cancelled
*Departure and arrival times partially modified.

Shin Keisei
Start-08:00: weekend schedule (partial changes)
08:00-09:00:
every 10-20 mins
09:00-18:00:
every 20 mins
18:00 - last: weekend schedule (some trains will be cancelled)

Keikyu
Most trains in service based on weekend schedule

Tokyo Monorail
Normal

Tsukuba Express
50% of trains running, local only (17:00-20:00, 40%)

Yurikamome
40% trains are running.

Rinkai Line
Normal (also connects to JR per usual)

Sagami Line

Special timetable (partly modified weekend schedule)

Enoshima Dentetsu
start – last,
every 24 mins

Yokohama City Metro
[Blue line] Weekend schedule
[Green line] Weekend schedule

No comments:

Post a Comment