Wednesday, 11 May 2011

Tokyo/Kanto area train schedule for May 11, as of 18:35

Translated by volunteers (Posted by CC)
Source: Jordan http://travel.jorudan.co.jp/exit/eq.html

Covers: Central Kanto area only

Lines other than listed below are in service with normal timetable.

JR East
Special Timetable

[Tohoku Shinkansen] Tokyo – Shin Aomori

[Yamagata Shinkansen] Tokyo - Shinjou

[Akita Shinkansen] Tokyo-Akita
[Narita Express] Partially cancelled

[Hitachi] Ueno - Iwaki
[Joban] Katsuta – Yotsukura
[Odoriko] Tokyo-ItokyuShimoda, Shusenji

Tokyo Metro
(weekends)
[Ginza /Marunouchi/Hibiya/Hanzomon] Special timetable

[Yurakcho] 80%

[Hibiya] 80% (No direct train to Tokyu line)
[Tozai]
80% (No rapid trains)
[Chiyoda]
80% (no connection to Odakyu line during the day)

[Fukutoshin] 80% (no rapid trains. Some trains only operating between Ikebukuro-Shibuya)

[Nanboku] 90%

Bureau of Transportation
(weekends)
Special Timetable
[Asakusa/ Shinjuku / Oedo/ Toden Arakawa / Nippori Toneri Liner]
[Mita] Normal during morning rush hours, otherwise
80%

Tokyu
(weekends)
Special Timetable
[Toyoko/Denentoshi / Meguro / Oimachi / Ikegami / Tamagawa]
[Kodomonokuni] Normal

[Setagaya] 80%

Odakyu (weekends)
Special timetable for Odakyu/Tama/Rapid Romance Car

Enoshima line normal

Keio
[Inokashira] Normal
[Keio / Takao / Dobutsuen] Almost normal
[Sagamihara] 11:00 – 15:00, local only,
every 10 mins

Seibu -
Number of trains reduced during mid day

[Limited Express Red Arrow] Normal


Tobu
[Express Specia] Normal

[Express Ryomou] Normal

Keisei / Hokuso
Based on weekend schedule, but partially cancelled (mornings and evenings are mostly operating as per normal)

*Skyliner: Partially cancelled
*City liner: No service
*Departure and arrival times partially modified.

Keikyu
Special Timetable

Keisei trains sign to only say ‘Oshiage’

*10:00-16:00, some local trains cancelled, operating about every 10 mins from Keikyukawasaki-Kanesawabunko


Other Private Railway
Normal
Enoshima Dentetsu, Hakone Tozan, Tamatoshi Monorail, New Shuttle, Fuji Kyuko, Kanto Tetsudo, Maoka Tetsudo, Isumi Tetsudo, Joushin, Joumou, Watarase Keikoku, Yagan lines.

Special Timetable
Tsukuba Express, Yurikamome, Sagami, Tokohama Shiei Subway, Minatomirai, Shin Keisei, Toyo Kosoku, Chiba City Monorail, Yukarigaoka, Kanasawa Seaside Line, Shonan Monorail, Izu-Hakone, Izu Kyukou, Gakunan, Chichibu lines, Takao Tozan cable, Mitake Tozan cable, Saitama Kosoku Tetsudo.

Sunday, 8 May 2011

Tokyo/Kanto area train schedule for May 8

Translated by volunteers (Posted by CC)
Source: Jordan http://travel.jorudan.co.jp/exit/eq.html

Covers: Central Kanto area only

Lines other than listed below are in service with normal timetable.

JR East
Special Timetable

[Tohoku Shinkansen] Tokyo – Shin Aomori
[Narita Express] Partially cancelled

[Hitachi] Ueno - Iwaki
[Joban] Katsuta – Yotsukura
[Odoriko] Tokyo-ItokyuShimoda, Shusenji

Tokyo Metro
(weekends)
[Ginza /Marunouchi] Special timetable

[Yurakcho/Fukutoshin] Normal

[Hibiya] 80% (No direct train to Tokyu line)
[Tozai]
80% (No rapid trains)
[Chiyoda] Normal in mornings and evenings, otherwise
80% (no connection to Odakyu line during the day)

Bureau of Transportation
(weekends)
Special Timetable
[Asakusa/ Shinjuku / Oedo/ Toden Arakawa / Nippori Toneri Liner]
[Mita]
80%

Tokyu
(weekends)
Special Timetable
[Toyoko/Denentoshi / Meguro / Oimachi / Ikegami / Tamagawa]

[Kodomonokuni] Normal

[Setagaya] 80%

Odakyu (weekends)
Special timetable for Odakyu/Tama/Rapid Romance Car

Enoshima line normal

Keio
[Inokashira] Normal
[Keio / Takao / Dobutsuen] Almost normal
[Sagamihara] 11:00 – 19:00, local only,
every 10 mins

Seibu

[Limited Express Red Arrow] Normal


Tobu
[Isesaki/Nikko/Noda etc] Partially cancelled

[Tojo/Ogose] Normal

[Express Specia] Normal

[Express Ryomou] Normal

Keisei / Hokuso
Based on weekend schedule, but partially cancelled (mornings and evenings are mostly operating as per normal)

*Skyliner: Partially cancelled
*City liner: No service
*Departure and arrival times partially modified.

Keikyu
Special Timetable

Keisei trains sign to only say ‘Oshiage’


Other Private Railway
Normal
Tsukuba Express, Rinkai, Yokohama City Subway, Enoshima Dentetsu, Hakone Tozan, Tamatoshi Monorail, New Shuttle, Fuji Kyuko, Kanto, Chiba City Monorail, Mooka, Isumi, Joushin, Joumou, Watarase Keikoku, Yagan lines.

Special Timetable
Yurikamome, Sagami, Minatomirai, Shin Keisei, Toyo Kosoku, Yukarigaoka, Shonan Monorail, Hakote Tozan, Izu-Hakone, Izu Kyukou, Gakunan, Chichibu lines, Takao Tozan cable, Mitake Tozan cable, Saitama Kosoku Tetsudou.

Kanazawa Seaside, until May 8 (today), operating every 10 minutes.

Saturday, 30 April 2011

Tokyo/Kanto area train schedule for Apr 30

As of 04/30, 09:10

Translated by volunteers (Posted by CC)
Source: Jordan http://travel.jorudan.co.jp/exit/eq.html

Covers: Central Kanto area only

Lines other than listed below are in service with normal timetable.

JR East
Special Timetable

[Tohoku Shinkansen] Tokyo – Shin Aomori
[Narita Express] Partially cancelled

[Hitachi] Ueno - Iwaki
[Joban] Katsuta – Yotsukura
[Odoriko] Tokyo-ItokyuShimoda, Shusenji

Tokyo Metro
(weekends)
[Ginza / Fukutoshin/Yurakucho] Normal

[Marunouchi/Hanzomon/Nanboku] Normal in mornings and evenings, otherwise 80%

[Hibiya] 80% (No direct train to Tokyu line)
[Tozai]
80% (No rapid trains)
[Chiyoda] Normal in mornings and evenings, otherwise
80% (no connection to Odakyu line during the day)

Bureau of Transportation
(weekends)
Special Timetable
[Asakusa/ Shinjuku / Oedo/ Toden Arakawa / Nippori Toneri Liner]
[Mita] Normal during morning rush hours.
80% afterwards

Tokyu
(weekends)
Special Timetable
[Toyoko/Denentoshi / Meguro / Oimachi / Ikegami / Tamagawa]

[Kodomonokuni] Normal

[Setagaya] 80%

Odakyu (weekends)
Other than partial cancellation during the day, normal

*First – 10:00, 16:00 – Last: connect to Tokyo Metro Chiyoda line.
*Tama rapids
not in service during daytime
[Express Romance Car] Normal but connections to subways partially cancelled

Keio
[Inokashira] Normal
[Keio / Takao / Dobutsuen] Almost normal
[Sagamihara] 11:00 – 19:00, local only,
every 10 mins

Seibu

[Limited Express Red Arrow] Normal


Tobu
[Isesaki/Nikko/Noda etc] Partially cancelled

[Tojo/Ogose] Normal

[Express Specia] Normal

[Express Ryomou] Normal

Keisei / Hokuso
Based on weekend schedule, but partially cancelled (mornings and evenings are mostly operating as per normal)

*Skyliner: Partially cancelled
*City liner: No service
*Departure and arrival times partially modified.

Keikyu
Special Timetable

Keisei trains sign to only say ‘Oshiage’


Other Private Railway
Normal
Tsukuba Express, Rinkai, , Yokohama City Subway, Hakone Tozan, Tamatoshi Monorail, New Shuttle, Fuji Kyuko, Kanto, Mooka, Isumi, Joushin, Joumou, Watarase Keikoku, Yagan lines.

Special Timetable
Sagami, Minatomirai, Toyo Kosoku, Chiba City Monorail, Yukarigaoka, Kanazawa Seaside, Shonan Monorail, Hakote Tozan, Izu-Hakone, Izu Kyukou, Gakunan, Chichibu lines, Takao Tozan cable, Mitake Tozan cable.

Wednesday, 27 April 2011

Tokyo/Kanto area train schedule for 4/27

As of 04/27, 14:00

Translated by volunteers (Posted by CC)
Source: Jordan http://travel.jorudan.co.jp/exit/eq.html

Covers: Central Kanto area only

Lines other than listed below are in service with normal timetable.

JR East
Special Timetable

[Tohoku Shinkansen] Tokyo – Sendai
[Narita Express] In service during 6:00 – 10:00, 16:00 - 20:00
[Hitachi] Ueno - Takahagi
[Joban] Katsuta – Yotsukura
[Ito] Atami – Ito (some trains will be suspended)

Tokyo Metro
(weekdays)
[Ginza / Marunouchi / Yurakucho / Hanzomon / Nanboku] Normal during rush hours. Other than rush hours,
80% of trains are in service.
[Hibiya]
80% (No direct train to Tokyu line)
[Tozai]
80% (No rapid trains)
[Chiyoda]
80% (No direct train to Odakyu line)
[Fukutoshin]
80% (No express trains. Some trains run only between Ikebukuro – Shibuya)

Bureau of Transportation (
weekdays)
Special Timetable
[Asakusa/ Shinjuku / Oedo/ Toden Arakawa / Nippori Toneri Liner]
[Mita] Normal during morning rush hours.
80% afterwards

Tokyu
(weekdays)
Special Timetable
[Denentoshi / Meguro / Oimachi / Ikegami / Tamagawa]

Normal during rush hours. Other than rush hours, please see below.
[Toyoko]
80% incl. rapid, limited express, express. No direct trains to Hibiya line.
[Setagaya]
80%
[Kodomonokuni] Normal

Odakyu
All trains are running on weekday schedule. Some trains will be cancelled.
*First – 10:00, 16:00 – Last: connect to Tokyo Metro Chiyoda line.
*Tama rapids
not in service during daytime
[Enoshima] Rapid express and local trains only during daytime.
[Express Romance Car] Partially available

Keio
Special Timetable
[Inokashira]

[Keio / Takao / Dobutsuen] Almost normal
[Sagamihara] 11:00 – 15:00, local only,
every 10 mins
[Keibajo] 10:00 – last,
every 40 mins

Seibu

Almost normal based on weekday schedule. Fewer trains during daytime.
[Limited Express Red Arrow] Available only in the mornings and evenings.

Tobu
Special timetable based on weekday schedule *some trains are suspended.
[Express Specia] Partially available
[Express Ryomou] Some trains will be suspended.

Keisei / Hokuso
Special timetable based on weekday schedule *some trains are suspended.
In the morning and evening: Almost normal
*Skyliner:
Partially cancelled
*City liner: No service
*Departure and arrival times partially modified.

Keikyu
Special Timetable

No direct connection to Toei Asakusa Line (destination is shown as "Sengakuji")


Other Private Railway
Normal
Enoshima, Tamatoshi Monorail, New Shuttle, Fuji Kyuko, Kanto, Mooka, Isumi, Joumou, Watarase Keikoku, Yagan lines.

Special Timetable
Tsukuba Express, Yurikamome, Sagami Railway, Yokohama City Subway, Shin Keisei, Toyo Kosoku, Chiba City Monorail, Yukarigaoka, Kanazawa Seaside, Shonan Monorail, Hakote Tozan, Izu-Hakone, Izu Kyukou, Gakunan, Chichibu lines, Takao Tozan cable, Mitake Tozan cable.

Rinkai Line (weekdays)
Other than during rush hours, 90% (connects to JR line)