Friday, 18 March 2011

Kanto area train status as of 03/18, 09:50

As of 03/18, 09:50

Translated by volunteers (Posted by Izumi)
Source: Jordan http://travel.jorudan.co.jp/exit/eq.html
Covers: Central Kanto area only


JR East
[Tohoku Shinkansen] Tokyo – Nasu Shiobara (around 2 trains per an hour)
[Joetsu Shinkansen] Tokyo – Nigata (4 round trips a day)
[Joetsu Shinkansen] Tokyo - Nigata
[Nagano Shinkansen] Tokyo –Nagano

Normal service on Yamanote Line, Keihin Tohoku Line, Negishi Line, Saikyo Line
Nanbu Branch Line (Shiite - Hamakawasaki),Tsurumi Line.

[Tokaido Line] Tokyo -Hiratsuka
(80%), Hiratsuka - Atami (60%)
[Yokosuka Line] Tokyo – Zushi
(100%), Zushi - Kuriihama (50%)
[Soubu Line (rapid)] Tokyo
Chiba (70%)
[Chuo Line (rapid)] Tokyo Takao (80%)
[Soubu Line (local)] Mitaka Chiba (70%)
[Chuo Line (local)] Takao Obuchizawa (90%) (12:00-16:00, Hinoharu-Kobuchizawa no service, Kofu - Hinoharu 20%)
[Kawagoe Line] Omiya Kawagoe (100%) (11:00-17:00 50%)
[Utsunomiya Line] Ueno - Kuroiso (100%) (18:00 – 22:00 Ustunomiya – Kuroiso No service)
[Takasaki Line] Ueno
Takasaki (70%)
[Jouban Line (rapid)] Ueno Toride (60%)
[Jouban Line] Ueno Tsuchiura (40%)
[Jouban Line (local)] Ayase Toride (80%)
[Musashino Line] Fuchuhoncho Nishifunabashi (50%)
[Nanbu Line] Kawasaki - Tachikawa (50%)
[Yokohama Line] Higashi Kanagawa – Hachioji (50%)
[Ome Line]
Tachikawa - Haijima
(100%)
Haijima - Kabe (90%) (09:00-12:00, 15:00-20:30 20%, 12:00-15:00 No service)
Kabe - Ome
(90%) (09:00-21:30 No service, 21:30 - last train 40%)
Ome – Okutama
(90%) (09:00-21:30 No service, 21:30 - last train 40%)
[Itsukaichi Line] Haijima - Musaki Itsukaichi
(100%) (12:00-16:00 No service)
[Hachiko Line] Hachioji - Komagawa (80%) (09:00-22:30 No service; 22:30-last train 50%)
[Nikko Line] Utsunomiya - Nikko (100%) (11:30 – 16:30 No service)
[Karasuyama Line] Hosyakuji - Karasuyama
(100%)(18:00 - last train No service)

[Jouetsu Line] Takasaki - Minakami (30%) (Minakami towards Takasaki, resuming from 06:50)
[Shinetsu Line] Takasaki – Annaka (30%)
[Keiyo Line] Tokyo - Soga (70%)

Considerably limited number of trains running
[Uchibo Line] Chiba - Kisarazu
[Uchibo Line] Kisarazu –Awakamogawa
(start-10:00, 13:00-18:00 No service)
[Sotobo Line] Chiba- Awakamogawa (start-10:00, 13:00-18:00 No service)
[Sobu Honsen] Chiba – Choshi
(11:00 – 17:00 Sakura – Choshi No service)
[Togane Line] Otsuna – Narutou (start-18:00 No service)
[Narita Line]
Chiba - Narita Airport
*Service of Narita Express is suspended all day
Narita - Abiko (8:00 – 21:00 No service)
Narita - Choshi *Narita-Sawara: The number of trains
is considerably limited.
[Kururi Line] Kisarazu – Kamiusa Kameyama (start-18:00 No service)
[Kashima Line] Sawara – Nobukata

Service on the following lines are suspended:

Sagami Line, Ito Line, Agatsuma Line, Ryoumou Line, Mito Line

Tokyo Metro
80% of trains are running.
[Gniza Line/Marunouchi Line/ Tozai Line] 80% (Normal schedule during the rush hours.)
[Namboku Line] Normal
[Fukutoshin Line]
80% Service only in between Ikebukuro-Shibuya

Tokyo Bureau of Transportation
[Asakusa Line/Mita Line/Shinjuku Line] 80%, No express train on Shinjuku Line.
[Oedo Line] 90%
[Arakawa Line]
80%
[Nippori, Toneri Liner]
70% of trains are running. 16:20-last: No service

Tokyu
70 – 80% trains are running.
[Toyoko Line] No direct train to Hibiya Line

[Denen Toshi Line] start-10:00 Nagatsuda - Chuo Rinkan No service

Odakyu
70% of trains are running. service to be cancelled on the following lines and the times
6:00-10:30 Chogo - Katae Enoshima No service
10:30-11:30 All lines will be working.
11:30-13:00 Hatano - Odawara
No service
13:00-16:30 Hatano - Odawara, Chogo - Katae Enoshima
No service
16:30-17:30 Chogo - Katae Enoshima
No service
17:30-18:00 Honatsugi - Shin matsuda, Chogo - Katae Enoshima
No service
19:30-22:30 [Honatsugi-Shin matsuda]
No service
22:30-last train All lines will be workiing.


Keio
[Keio Line]
10:00-16:00 Special Express and some local trains will
be cancelled
Takahatahudo - Keio Hachioji: every 20 min.
17:00 – 20:00 some local trains will
be cancelled
[Inokashira Line]
10:00-16:00 Rapid trains will
be cancelled
Local line: every 5-7 min
[Takao Line] Kitano-Takao Sanguchi local trains only, every 20min
[Sagamihara Line] Chohu-Hashimoto: local trains only, every 10 min
[Dobutsuen Line] 10:00-18:00
No service
[Keibajyo Line] 10:00 – last No service

Seibu
Service is limited to the following lines with a considerably fewer number of trains (local only)
[Ikebukuro Line]
8:30-11:30 Ikebukuro - Hannoh
11:30-13:30 Ikebukuro - Kotesashi
13:30-21:00 Ikebukuro - Hannoh
21:00 - last all lines

[Chichibu Line]
21:00-last all lines

[Shinjuku Line]
5:30-10:30 Seibu Shinjuku -Shin Tokorozawa
10:30-13:00 All lines
13:00-18:00 Seibu Shinjuku - Shin Tokorozawa
18:00-last: All lines
Service is limited to the following line with a considerably fewer number of trains.
Toshima Line, Hayama Line, Seibuen Line, Kokubunzi Line, Haijima Line, Takagawako Line,
Takamgawa Line.
*Seibu Yurakucho Line:
No Service all day
Red Arrow Line : No service (Ikebukuro Line, Seibu Chichibu Line, Shinjuku Line)

Tobu
[Isezaki Line]
Asakusa
Kuki (50%)
Kuki- Tatebayashi (All day:
less than 50%, Outbound departing Kuki at 13:39,
14:19; Inbound departing Tatebayashi at 13:36, 14:15; 20:50-last
50%)
Tatebayashi – Oota (start -11:10, 20:00-last
50%)
Oota – Isezaki (19:50-last
50%)
[Nikko Line]
Tobudoubutsu Koen
Minami Kurihashi (all day, 50%)
Minami Kurihashi -Shin tochigi (21:00 – last,
50%)
Shin Tochigi-Tobu Nikko (1:20 – last,
50%)
[Tojo Line]
Ikebukuro - Kawagoeshi (all day
50% ,14:00-18:40 Shiki-Kawagoe 10%)
Kawagoeshi - Ogawamachi (start -14:00, 19:00 - last,
50%)
Ogawa machi - Yorii (start -14:20, 19:00 - last
30%)
[Noda Line]
Omiya - Kasugabe (all day,
50%)
Kasugabe - Nanakodai (11:00 - 13:00, 18:30 - last,
50%)
Nanakodai - Unga (10:50 - 13:10,18:30 - last,
50%)
Unga - Kashiwa (start -17:20, 22:40- last,
50%)
Kashiwa – Mutsumi (start -13:50, 22:50 – last,
50%)
Mutsumi – Funabashi (start - 14:00, 19:30 - last,
50%)
[Kamedo Line] All (
50%)

[Daishi Line] All (50%)
[Utsunomiya Line] All (13:30-15:10. 22:20 - last, 50%)
[Kinugawa Line] All (start -10:00 50%, and last train only)
[Sano Line] All (start -14:10, 19:50 - last 50%)
[Koizumi Line]
Tatebayashi - Nishi Koizumi (start - 11:10, 20:00 - last
50%)
Oota - Higashi Koizumi (20:30 - last
50%)
[Kiryu Line] All lines (20:00 – last,
50%)
[Ogose Line] All (12:40 – 14:10,
20%, 19:00 – last, 50%)
*
Express rapid, TJ Line are all cancelled

Keisei / Hokuso
Services are partly modified to weekend schedule
Skyliner: Weekend schedule
Cityliner:
No service
*Chiba line, Chinara line schedule will be partly modified.

Shin Keisei
6:00-10:20
No service
10:20-12:30 every 20 min
12:30-17:50 No service
17:50 - last: weekend schedule (some trains
will be cancelled)

Keikyu
65% on rush hours, 80% otherwise

Tsukuba Express
50% trains are running (17:00-20:00, 40%), local only

Tokyo Monorail
Normal (17:00 – 19:00,
90%)

Yurikamome
50% trains are running.

Linkai Line
70% trains are running. (Return within Rinkai Line)

Sagami Line

Service is partly modified to weekend schedule

Enoshima Dentetsu
start - 21:00
No service
* Bus service between Fujizawa - Kamukra (600 – 9:00, 17:00 – 20:00, 21:00 – last,
every 24 min)

Yokohama City Metro

[Blue line]
10:00-10:25
No service
13:45-16:20 Kami Ooka - Shonandai
No service
Weekend schedule on other times
[Green line] Weekend schedule

No comments:

Post a Comment